Vorige slide
Volgende slide

30 April – Ds. C. van Wierden

Het is weer goede herder-zondag! Elk jaar is de derde zondag na Pasen het moment waarop we iets over de goede herder lezen. Een belangrijk beeld: de helft van de Christelijke kunst zou verdwijnen als we het beeld
van Jezus als de goede herder niet zouden hebben. Hoewel we deze zondag vers 11 (‘ik ben de goede herder’) net niet bereiken, duiken we wel in de beeldtaal van de schaapskooi en de herder.

Daarnaast volgen we die andere herder in de woestijn, die het volk begeleid uit de verdrukking. Hopelijk brengt het ons ook beelden van bevrijding, welkom!


Lezingen: Exodus 18: 8-16 en Johannes 10:1-10
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.