Previous slide
Next slide

30 Januari – Ds. Irene Pluim

Op deze zondag zien we hoe Jezus steeds meer zijn weg volgt. Hij roept mensen om zich heen die hij de moeite waard vindt. Het gaat over volgen en je hart volgen, zijn wie je bent. We beginnen de viering met het lied 975: ‘Jezus roept hier mensen samen, die in woord gebed en lied, Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon die mensen kent prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend’ Een mooi lied om de eerste maand van het nieuwe jaar mee af te sluiten en de viering te beginnen. Het geeft bedding aan ons samenzijn en aan onze eigen geroepen worden.
Ouderling: Else van Setten
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud