Previous slide
Next slide

30 Oktober – Ds. Yolanda Voorhaar

Er is altijd veel wat onze aandacht vraagt, zo aan het
einde van de herfst. Hervormingsdag, Allerheiligen en Allerzielen. In het kerkelijk jaar: de voleinding. De lezingen die in het Oecumenisch Leesrooster aan de orde zijn bepalen ons bij onze roeping: Genesis 12: 1-8, en Lucas 119: 1-10. De roeping van Abraham, en de roeping van Zacheus. Durven we nieuwe keuzes te maken, een andere weg te gaan? Actuele vragen.


Ouderling van dienst: Riekje Groothedde
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud