Previous slide
Next slide

4 augustus 2019 Ds W in t Hout

 

ORDE VAN DIENST

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied  (staande)    Lied 280: 1 , 3 , 5 

 

Drempelgebed, bemoediging en groet

 

Drempelgebed

Heer, hier zijn wij,

wij mensen op de drempel van Uw huis,

wij komen met onze verhalen van lief en leed.

Keer U om naar ons toe,

en maak bij ons plaats voor U.

Doe ons weer leven met hart en ziel!

Laat ons, o Heer, Uw liefde zien

en geef ons uw heil.

Amen.

 

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die ons mensen eeuwig trouw blijft

die het werk van zijn handen niet opgeeft.

 

Groet

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

 

 

 

Lied van de zondag          Psalm 107: 1

 

Gebed    (na elke intentie van het kyrië zingen we het refrein van Lied  547)

 

Lied        (na een inleidende zin zingen we als Glorialied Lied 864: 5)

 

Als er Kinderkerk is: gesprekje met de kinderen en eventueel kinderlied. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte

 

Schriftlezing                    Psalm 107

 

Lied                                  Psalm 107: 5 , 7

 

Lied    (acclamatie)         Lied    339a     

 

Overweging

 

Moment van muziek

 

Lied                                  Lied 362: 1 , 2 , 3

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden beantwoord met een gezongen acclamatie, graag dat wat u gewend bent!

 

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande)             Lied 416: 1 , 2 , 3 , 4

 

Heenzending

 

Zegen gesproken (dan beantwoord met gezongen amen, amen amen)  

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud