Previous slide
Next slide

5 Maart – Ds. Theo Pieter de Jong

Vandaag is het Zondag Reminiscere (Gedenk Heer…!), en zingen we uit Psalm 25. We lezen uit Exodus 24,12-18, de brieflezing is 1 Tessalonicenen
4:1-7 en de evangelielezing is Mattheus 17:1-9. In

deze dienst zullen enkele gemeenteleden geheimhouding beloven en wordt de kerkenraad uitgebreid, een feestelijk iets! We kijken er naar uit!

Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud