Previous slide
Next slide

5 November – Ds. Theo Pieter de Jong

Oogstdienst met aansluitend veiling o.l.v. Aletta en Ad Paul, aanvang 10.00 uur

De 22e na Trinitatis, kijken we naar het derde deel van het Drieluik rondom psalm
150. We zien mensen die de bazuin blazen, iemand die de bekkens slaat, we zien vissen in de zee, vogels in de lucht, we zien de maan en de sterren, heel de
schepping doet mee…!
We lezen opnieuw Psalm 150 maar nu in de vertaling die Gunhild waarschijnlijk voor zich had, de NBG’51 – én we lezen de psalm in Bijbel in Gewone Taal. Ook
zingen we in deze dienst weer een andere versie van psalm 150, de Engelse hymn.
Toepasselijk om wéér de vreugde van deze psalm tot ons te laten komen, want op 1 november was het immers Dankdag – en daarom zal deze dienst ook de
oogstdienst zijn. Welke ‘oogst’ zie je in jouw leven? Waarvoor ben jij
dankbaar? Welke dank zou jij in deze dienst willen uitspreken? Van harte welkom, ook om dankpunten in het voorbedeboek te noteren!

Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.