6 Juni – Ds. Monique Maan

Vandaag horen we uit het evangelie van Mattheüs een gelijkenis, verteld door Jezus aan de mensen die bij hem zijn. Een gelijkenis over een zaaier, over zaad, over goede en minder goede grond. Bij gelijkenissen is het altijd de (spannende) vraag: waar verwijst het verhaal naar? En waar verwijzen de beelden die Jezus gebruikt naar? En soms is het dichterbij dan je denkt.

Schriftlezingen: Mattheüs 13: 1-9 en 18-23
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

 

Aanvang dienst: 10:00
Aanvang livestream: 9:55

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op:
NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen:
NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen