Previous slide
Next slide

6 November – Ds. Theo Pieter de Jong

Op de 21e zondag na Trinitatis, is er de jaarlijkse oogstdienst. Voor deze gelegenheid wijken we af van de lezingen voor die zondag, en lezen we wat het Oecumenisch Leesrooster aanreikt voor de dienst van dankdag (2 november). Het is het loflied wat David zingt, als de gaven gebracht worden voor de bouw van de tempel. Ook wij brengen onze gaven. Er is niets wat wij in dit leven bezitten wat we niet (in afgeleide zin) ontvangen hebben. Dat maakt nederig én dankbaar. We staan stil bij Psalm 65, een schitterende psalm die in de Dorpskerk waarin ik opgroeide altijd uit volle borst gezongen werd. Het is de psalm waarin je graan hoort ruisen, waar je de zware lucht opsnuift van omgeploegd land, en waarin je de vogels hoort jubelen over zoveel rijkdom en pracht. In het lezen uit het evangelie bladeren we even een paar bladzijden terug, we horen uit Lukas 12, de warme, liefdevolle aansporing om niet bezorgd te zijn. Kan dat? Als een energierekening niet meer betaald kan worden? Als diverse crises om ons heen, of misschien ook wel in ons huis zich aandienen? We zien uit naar een goede dank- en oogstdienst!


Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud