Previous slide
Next slide

7 Augustus – Ds. Wim van der Kooij

Ja, 15 juni was de deadline voor de kopij van het juli/aug. nr. van De Kerkklok. En waar ga ik het dan zondagmorgen 7 augustus over hebben in De Dorpskerk? Ik zou het op dit moment niet weten. Natuurlijk zou ik gewoon het Leesrooster van De Raad van Kerken kunnen volgen, zoals veel collega’s dat doen. Maar eerlijk gezegd is zoiets voor mij een bijna onmogelijke opgave. Heb dat wel eens geprobeerd, maar dan loop ik meestal vast. Eigenlijk kan ik alleen maar preken over iets dat mij rond de weken van de betreffende zondag aanspreekt en waar ik een aansluiting vind bij de actualiteit van dat moment. En in de tussentijd van nu tot 7 augustus heb ik ook nog 3 beurten in kerken in het westen van het land. Dus voor de 7e augustus zou ik zeggen: kom gewoon naar de Dorpskerk en waar het over gaat zal een verrassing zijn voor u en daarvoor ook al voor mijzelf.


Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud