Previous slide
Next slide

7 Mei – Ds. R. Heins

De vierde zondag na Pasen, met een prachtige naam
‘Cantate’, zing!


Ouderling van dienst: Riekje Groothedde
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.