Vorige slide
Volgende slide

8 Oktober – Ds. Monique Maan

De lezingen zijn Jesaja 5: 1-7 en Matteus 21: 33-43 Op deze zondag, lezen we twee gedeelten uit de bijbel, en in beiden gaat het over een wijngaard, over werken in de wijngaard, over goede vruchten.
Maar in beide gedeelten wordt ook duidelijk hoe het mis kan gaan, als rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid
uit het zicht raken. Twee indringende lezingen!

Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.