Previous slide
Next slide

9 februari – Ds. I. van Middendorp

Schaarsbergen – dienst  op 9 februari – 10.00 uur
Ds. Ineke van Middendorp-Sonneveld

Welkom (ouderling)

We zingen (staande):  Uit liturgische gezangen, lied 138 vers 1 en 2
(het is een bekend lied van Huub Oosterhuis)

Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwenoud  (vs. 1)

Om water voor de zee te zijn (vs. 2)

Votum en groet (voorganger en gemeente)

Onze hulp is de Naam van de levende God
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
EN DE ZEE, EN AL WAT IS
die onze dragende grond is
ons levenslicht en levensadem.

Genade en vrede van God
en van Jezus Christus
AMEN

We zingen: Hetzelfde lied, vers 3:  Om oud en wijs als licht te zijn

Inleiding

Gebed

We zingen:  Psalm 42 vers 1, 3 en 7    – evenals een moede hinde

Inleiding bij de lezing van Exodus 1

We lezen:  Exodus 1 (lector)

We zingen: Lied 701 vers 1 en 2   – zij zit als een vogel

We lezen:  Matteüs 5 vers 13 – 16

We zingen:  Lied 833 (3x)   – neem mij aan zoals ik ben

Overweging

Orgelspel

We zingen: Lied 534 vs. 1, 2, 3 en 4   – Hij die de blinden eer liet zien

Gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader.

Collecten 

We zingen (staande): Lied 993 alle 7 verzen  – Samen op de aarde

Zegen  – gemeente zingt AMEN

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud