Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Laatste Nieuws
Agenda
9 februari 2020
 • Ds. Ineke van Middendorp | 9 februari 2020 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

11 februari 2020
 • Ouderenkring | 11 februari 2020 | 14:30 - 16:30

  Dorpshuis

   

13 februari 2020
 • Kring 'Bijbel in onze tijd | 13 februari 2020 | 14:00 - 15:30

  Consistorie

   

16 februari 2020
 • Ds. Hette Domburg | 16 februari 2020 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

 • Concert koor 'Volver' | 16 februari 2020 | 15:30 - 16:30

  Dorpskerk

   

18 februari 2020
 • Kring 'Bijbel in onze tijd' | 18 februari 2020 | 14:00 - 15:30

  Consistorie

   

20 februari 2020
 • 'Samen op Stap' | 20 februari 2020 | 14:00 - 15:00

  bezoek aan Landgoed Bronbeek

   

9 februari – Ds. I. van Middendorp

Schaarsbergen – dienst  op 9 februari – 10.00 uur
Ds. Ineke van Middendorp-Sonneveld

Welkom (ouderling)

We zingen (staande):  Uit liturgische gezangen, lied 138 vers 1 en 2
(het is een bekend lied van Huub Oosterhuis)

Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwenoud  (vs. 1)

Om water voor de zee te zijn (vs. 2)

Votum en groet (voorganger en gemeente)

Onze hulp is de Naam van de levende God
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
EN DE ZEE, EN AL WAT IS
die onze dragende grond is
ons levenslicht en levensadem.

Genade en vrede van God
en van Jezus Christus
AMEN

We zingen: Hetzelfde lied, vers 3:  Om oud en wijs als licht te zijn

Inleiding

Gebed

We zingen:  Psalm 42 vers 1, 3 en 7    – evenals een moede hinde

Inleiding bij de lezing van Exodus 1

We lezen:  Exodus 1 (lector)

We zingen: Lied 701 vers 1 en 2   – zij zit als een vogel

We lezen: Matteüs 5 vers 13 – 16

We zingen:  Lied 833 (3x)   – neem mij aan zoals ik ben

Overweging

Orgelspel

We zingen: Lied 534 vs. 1, 2, 3 en 4   – Hij die de blinden eer liet zien

Gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader.

Collecten 

We zingen (staande): Lied 993 alle 7 verzen  – Samen op de aarde

Zegen – gemeente zingt AMEN

 feedback_mix.png