Previous slide
Next slide

9 Juli – Ds. Yolanda Voorhaar

Het evangelie vraagt vaak veel van zijn hoorders. Meer dan het gewone. Maar ook is er de ontspanning. Het is geen zwaar juk, dat opgelegd wordt. Zachtmoedigheid, rust, geborgenheid. Zo wil Jezus de Koning zijn die al in de profetie van Zacharia werd aangekondigd.


Lezingen: Zacharia 9: 9-12; Mattheus 11: 25-30
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.