Vorige slide
Volgende slide

Activiteiten

Activiteiten

De cantorij
De kerk heeft de beschikking over een enthousiaste cantorij, die met veel plezier iedere maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de consistorie van de kerk oefent. Er zijn momenteel ca. 14 leden. Dirigent Michiel Vanhoecke studeert daar bekende en nieuwe liederen in, die ’s zondags in de eredienst ten gehore worden gebracht. Een cantorij verschilt van een koor. Zij ondersteunt de gemeentezang maar laat natuurlijk ook zelfstandig haar geluid horen door de liederen voor te zingen. Bij voorkeur wordt er meerstemmig gezongen.. U bent van harte uitgenodigd de repetities (van begin september tot eind april) eens bij te komen wonen. Nieuwe leden zijn altijd welkom. En dan zult u merken dat samen zingen vaak een bijzondere band schept tussen mensen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Teun Alblas 026-3513175 t.alblas@chello.nl

 

 De Ouderenkring
Elke tweede dinsdag van de maand, te beginnen in september, komt de ouderenkring om 14.30 uur samen in het Dorpshuis met een opening door de predikant waarbij ook enkele liederen worden gezongen. Daarna zijn er spelletjes of is er een andere activiteit. In januari is er de koffietafel als begin van het nieuwe jaar en aan het eind van het seizoen doen we iets gezelligs. U kunt zicht hiervoor opgeven bij Hennie van Hunen 026-3511147 hennievanhunen@gmail.com.

 

Aanschuifdiner
5x per jaar in september,november,januari,maart en mei, organiseren we een aanschuifdiner op een zondag. De data vind u in de agenda. Het aanschuifdiner is bedoeld voor mensen die regelmatig alleen eten. Een enthousiaste groep kokers zorg iedere keer voor een heerlijk 3-gangen menu vooraf gegaan door een drankje en besloten met een kopje koffie, thee en iets lekkers. U kunt zich voor deze activiteit opgeven bij Henny Beijer tel. 026-4452606. Vergeet u niet uw dieet wensen door te geven. Wij vragen een bijdrage in de kosten van 10 euro. mocht dit bezwaarlijk zijn dan kan daar uiteraard een mouw aan gepast worden.

 


Sobere maaltijd
De veertig dagen voor Pasen werd al vanaf de vroege kerk een periode van inkeer, bezinning en vasten. In veel Bijbelse verhalen – bijvoorbeeld over de woestijntocht van Israël naar beloofd land en de verzoeking van Jezus in de woestijn – is er sprake van veertig dagen of zelfs jaren van voorbereiding en inkeer. Oorspronkelijk was de Veertigdagentijd een tijd van concentratie, vasten kan daaraan dienstbaar zijn. Vasten als een periode van soberheid kan ook een vorm van solidariteit met de arme, de lijdende zijn en zelfs een protest tegen het onrecht van onderdrukking, oorlog en armoede.In dit kader houden wij in de Veertigdagentijd op een donderdag een sobere maaltijd in het Dorpshuis. Opgave bij Henny Beijer 026-4452606, hw.beyer@chello.nl

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.