4 December – Ds. Theo Pieter de Jong

Op de 2e advent, zondag Populus Sion, lezen we verder uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 11:1-10 en uit Romeinen 15:4-13 en uit het evangelie: Mattheus 3:1-12. Elk van de 4 ‘voormoeders’ van Jezus plaatsen we op een standbeeld, om hen goed te kunnen zien en horen. Vandaag is dat Ruth. Een prachtig Bijbelboek. Vreemd misschien dat we op deze zondag een stapje verder terug gaan in de tijd. Van Bathseba naar Ruth… Zo gaan we eigenlijk steeds verder met de stamboom naar het begin. Ruth hoorde niet bij Israël, als Moabitische. Maar deze dappere vrouw krijgt een bijzondere plaats in de familielijn van Jezus. Welkom, en voor opa’s en oma’s, neem gerust een kleinkind mee.


Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Alette Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

27 November – Ds. Theo Pieter de Jong

Vandaag kleurt de kerk na lange tijd weer paars. De adventstijd is begonnen. Het is de eerste advent, ‘Ad te levavi’. Samen met de kinderen gaan we in deze Adventstijd aan de slag met het adventsproject ‘Levenslicht’. We lezen Jesaja 2:1-5, Romeinen 13:8 14 en uit het evangelie: Mattheus 24:32-44. We volgen in deze advent de 4 vrouwen uit het geslachtsregister van Jezus; Tamar, Rachab, Ruth en Bathseba. Bijzonder en leerzaam om de spotlights eens te richten niet op de voorvaderen van Jezus, maar op de ‘voormoeders’… Opvallend dat Mattheus deze vrouwen noemt, reden genoeg om in de komende weken naar hen te luisteren.


Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

20 November – Ds. Theo Pieter de Jong

Deze zondag is de laatste van de drie voleindingszondagen. Volgende week begint de advent. Het is de zondag die op de liturgische jaarkalender de stralende, feestelijke naam ‘Zondag Christus Koning’ draagt. Het hele kerkelijke jaar loopt uit op die belijdenis; Jezus Kurios!
In onze Nederlandse protestantse traditie is het een jong gebruik dat we op deze zondag ook onze overledenen gedenken. In de lezingen op deze zondag kiezen we daarom voor de lezingen die eigenlijk bij 1 november (Allerheiligen) horen. We lezen daarom Jesaja 60:1-11, 17-22, Openbaring 7:2 4, 9-17 en de Zaligsprekingen uit Mattheus 5. Van harte uitgenodigd in deze dienst. Ook gasten die een dierbare willen gedenken zijn van harte welkom!


Ouderling van dienst: Henny Beijer
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

13 November – Ds. Wim van der Kooy

Ja, over welk bijbelverhaal ga ik het nu deze zondag
hebben? Ik neig naar iets uit het verslag, – wat elders in deze Kerkklok staat – over de lezing van de econoom Paul Schenderling. Hij zei ondermeer dat wij in deze tijd een nieuw visioen, een dringend noodzakelijk hoopvol perspectief nodig hebben, om niet cynisch en onverschillig te worden bij alle grote problemen die zich voordoen. Ik moet dat eerst allemaal nog ordenen in mijn hoofd, met in de tussentijd nog diensten in het Westen en in Dieren. U hoort zondagmorgen 13 november wel wat het geworden is, ook met het oog op de actualiteit van het moment.


Ouderling van dienst: Hennie Roelofsen
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

6 November – Ds. Theo Pieter de Jong

Op de 21e zondag na Trinitatis, is er de jaarlijkse oogstdienst. Voor deze gelegenheid wijken we af van de lezingen voor die zondag, en lezen we wat het Oecumenisch Leesrooster aanreikt voor de dienst van dankdag (2 november). Het is het loflied wat David zingt, als de gaven gebracht worden voor de bouw van de tempel. Ook wij brengen onze gaven. Er is niets wat wij in dit leven bezitten wat we niet (in afgeleide zin) ontvangen hebben. Dat maakt nederig én dankbaar. We staan stil bij Psalm 65, een schitterende psalm die in de Dorpskerk waarin ik opgroeide altijd uit volle borst gezongen werd. Het is de psalm waarin je graan hoort ruisen, waar je de zware lucht opsnuift van omgeploegd land, en waarin je de vogels hoort jubelen over zoveel rijkdom en pracht. In het lezen uit het evangelie bladeren we even een paar bladzijden terug, we horen uit Lukas 12, de warme, liefdevolle aansporing om niet bezorgd te zijn. Kan dat? Als een energierekening niet meer betaald kan worden? Als diverse crises om ons heen, of misschien ook wel in ons huis zich aandienen? We zien uit naar een goede dank- en oogstdienst!


Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen