Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Laatste Nieuws
Agenda
1 september 2019
  • Ds. Hette Domburg | 1 september 2019 | 10:00 - 11:00

    Dorpskerk

     

25 augustus Ds. B. Bomer

 

Zondag 25 juli 2019 in de kerk van Schaarsbergen

 

orgelspel

welkom en mededelingen

aansteken van de kaarsen

openingslied: liedboek 280 vs 1, 2, 3 en 4

bemoediging en groet

zondagslied: liedboek 280 vs 5, 6 en 7

gebed om ontferming

Na de woorden: “zo bidden wij samen” : liedboek 299 j vs 1 en 2

 

glorialied: liedboek 713 vs 1, 2 en 3

 

eerste schriftlezing:  2 Kronieken 6 vs 12 en vs 18-21

 

lied: liedboek 322 vs 1, 2 en 3

 

tweede schriftlezing: Johannes 1 vs 1 – 5 en vs 14, Johannes 20 vs 30 – 31 en Johannes 21 vs 24 – 25

 

lied: liedboek 339 F

 

verkondiging

 

meditatief moment/ orgelspel

 

lied: Liedboek 513 vs 1, 2, 3 en 4

 

gebeden – voorbeden – stilgebed – Onze Vader

 

inzameling der gaven

 

slotlied: Liedboek 425

 

zegen en gezongen “amen”

 

orgelspel

11 augustus Ds. H. Domburg

 

Zondag 11 augustus 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Oefenen van lied 368g en lied 772

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 272: 1 en 2 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’

 

Groet en bemoediging

 

Onze hulp is de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die gezegd heeft: Ik zal er zijn

Hij laat ons niet los, in eeuwigheid.

 

De liefde en vrede van God

zij met u allen

Amen

 

We zingen lied 272: 4

 

Kyriëgebed met gezongen acclamatie 368g: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’

 

We zingen lied 217: 1, 3 en 4 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’

 

Waar het over gaat

 

We zingen lied 772: 1 en 2 ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’

 

1e lezing Jesaja 65: 17-25

 

We zingen lied 772: 3 en 4

 

2e lezing Lucas 12: 29-40

 

We zingen lied 1005: 1 en 2 ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 1005: 4 en 5

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

1e collecte: diaconie, een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. (Kerk in Actie)

2e collecte: kerk

uitgang: onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We zingen lied 418: 1, 2 en 3 ‘God, schenk ons de kracht’

 

Zegen

feedback_mix.png