28 Maart 2021 – Ds. Irene Pluim

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zcD4bHjlcrE[/embedyt]

Het is Palmzondag vandaag.

Vanouds hoort daar de lezing bij dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt, op een ezelsveulen. Jezus wordt binnengehaald als een koning.

Maar, de sfeer zal omkeren en grimmig worden. Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. Deze twee kanten komen vandaag ook duidelijk naar voren in de lezingen die wij mét de kinderen volgen. Jezus wordt in het donker gevangen genomen en we horen hem zeggen ‘hiervoor ben ik juist gekomen’. Wat zeggen deze woorden ons?

 

Bij de collectes

1e collecte is bestemd voor een project van Kinderen in de knel in Myanmar voor sterke en weerbare vrouwen en jongeren. Ontstaan vanuit de Methodistenkerk begon de organisatie Precious Stones in 2006 met kleinschalige projecten voor gemarginaliseerde vrouwen en jongere. Klik voor meer informatie

U kunt uw gift overmaken via de betaalsite op de website of overmaken naar: NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.Myanmar

 

2e collecte is een landelijke collecte voor JOP ten bate van de PaasChallenge.

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Klik hier voor meer informatie:

 

U kunt uw gift overmaken via de betaalsite op de website of overmaken naar: NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.PaasChallenge

21 Maart 2021 – Ds. Hette Domburg

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=63HJsxBiTmY&live=1[/embedyt]

1e collecte: voorjaarsproject ‘Above the line’ in Zuid-Afrika.

 

Met dit project in township Acornhoek worden vrouwen geholpen om hun gezinsinkomen Boven de Grens van extreme armoede te brengen. Zij leren een moestuin aan te leggen op basis van permacultuur zodat zij verse, gezonde groenten kunnen verbouwen om hun gezin te voeden. Daarnaast leren de vrouwen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten om hun extra groenten te verkopen in hun eigen omgeving.

U kunt uw gift direct digitaal overmaken naar: NL51 RABO 0303 9182 76 t.n.v. Diaconie Kerk Schaarsbergen o.v.v. voorjaarsproject

 

Klik hier voor meer informatie

 

2e collecte is voor de kerk en het onderhoud van de gebouwen.

 

U kunt uw gift direct digitaal overmaken naar: NL91 RABO 0303 9199 81 t.n.v. CvK Kerk Schaarsbergen

14 Maart 2021 – Ds. Irene Pluim

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rloVUrbKzQ0[/embedyt]
Voorganger: ds. Irene Pluim Ouderling van dienst en lector: Else van Setten, Diaken: Jannie van Doorn. Organist: Harrie de Vries
Collecte-informatie 28 februari 1e collecte: Binnenlands Diaconaat via Kerk in Actie Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. U kunt uw gift overmaken naar: NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. armoede 2e collecte: Pastoraat De collecte is bestemd voor het pastoraat. Juist in deze tijd is omzien naar elkaar belangrijk. Een telefoontje of een bezoekje -natuurlijk op gepaste afstand- door predikant, ouderling of bezoekmedewerker kan een dag al anders kleuren. U kunt uw gift overmaken naar: NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.pastoraat
   

14 Februari – Ds. Hette Domburg

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=edkY2tw-1pE[/embedyt]

Klik hier als de video niet werkt

Ouderling en lector: Pieter Stolwijk
Muziek: Michiel Vanhoecke (orgel) en Marianne Hofman (harp)
Camera en montage: Joop Bal
Locatie: Dorpskerk Schaarsbergen
Schriftlezingen: Jona 3: 1-5 en 10; Jona 4:1-11

 

Het boek Jona stelt vragen bij onze ‘profetische verontwaardiging’ en onze boosheid over het kwaad in de wereld. Raken we niet verblind voor het goede dat er ook is? Zien we de mens nog achter de daden? Kunnen we accepteren dat God vergeving schenkt?

 

In deze viering aandacht voor het voorjaarsproject Zingela Ulwazi in Zuid-Afrika.
Ook wordt de opbrengst van de najaarsactie overhandigd aan  Het Fort in Arnhem.

Collecte

1e collecte:

De gezamenlijke werkgroepen werelddiaconaat van Schaarsbergen en Oosterbeek/Wolfheze hebben voor vandaag en voor de zondagen 7 en 21 maart in de 40dagentijd, het project Above The Line van de organisatie Zingela Ulwazi in Zuid-Afrika gekozen. Above The Line wil in township Acornhoek vrouwen helpen om hun gezinsinkomen Boven de Grens van extreme armoede te brengen. Karianne Hulshof heeft tijdens een verblijf in Zuid-Afrika kennis gemaakt met het werk van Zingela en zij zal in deze dienst meer vertellen over het project. Klik voor meer informatie 

U kunt uw gift digitaal overmaken via de betaalsite op de website of overmaken naar: NL51 RABO 0303 9182 76 t.n.v. Diaconie Kerk Schaarsbergen o.v.v. voorjaarsproject

 

2e collecte voor de kerk van Schaarsbergen en het onderhoud van de gebouwen:

U kunt uw gift direct digitaal overmaken via de betaalsite op de website of overmaken naar:
NL91 RABO 0303 9199 81 t.n.v. CvK Kerk Schaarsbergen