8 maart – Ds W. van de Kooij

Liturgie 8 maart 2020 Schaarsbergen T h e m a :  Verstaan wij wat we lezen ? Orgelspel Welkom en mededelingen aansteken van de kaarsen Zingen: Lied 280: 1, 3 en 4 Stil gebed – bemoediging en groet Zingen: Lied 280: 5 Woorden die richting geven aan ons leven Zingen: gezang 174: 2 en 3  […]

1 maart 2020 – Ds R. Heins

Dorpskerk Schaarsbergen  1e zondag van de veertigdagentijd voorganger: ds. Ronald Heins organist: Michiel Vanhoecke lector: Karianne Hulshof ouderling van dienst: Niels van Hunen koster: Mark Alblas Orgelspel (we worden stil)   Welkom en mededelingen   De kaarsen worden ontstoken       Opening   Openingslied 217 : 1, 2, 3, 4   De dag gaat open […]

23 februari – Ds H. Domburg

    Zondag 23 februari 2020 Protestantse Gemeente te Schaarsbergen aanvang 10.00 uur   Muziek – Mededelingen – Aansteken van de kaarsen   Stilte   Aanvangslied 276: 1 en 3 ‘Zomaar een dak’   Groet en bemoediging   Drempelgebed en Kyrië met gezongen responsie Lied 367e ‘Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons’   […]

16 februari – Ds H. Domburg

  Zondag 16 februari 2020 6e zondag na Epifanie Protestantse Gemeente te Schaarsbergen aanvang 10.00 uur   Muziek Mededelingen Aansteken van de kaarsen Stilte   We zingen lied 283: 1, 2 en 5 ‘In de veelheid van geluiden’   Groet en bemoediging   Drempelgebed   We zingen lied 67: 1 en 3 ‘God zij ons […]

9 februari – Ds. I. van Middendorp

Schaarsbergen – dienst  op 9 februari – 10.00 uur Ds. Ineke van Middendorp-Sonneveld Welkom (ouderling) We zingen (staande):  Uit liturgische gezangen, lied 138 vers 1 en 2 (het is een bekend lied van Huub Oosterhuis) Uit vuur en ijzer zuur en zout zo wijd als licht zo eeuwenoud  (vs. 1) Om water voor de zee […]

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen