29 Augustus – Ds. F. vd Hoek

Zacharia voorziet dat er in Jeruzalem opnieuw oude mensen op de pleinen zullen zitten, ‘steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd.’ Het is voor hem een teken van zegen, dat mensen weer oud kunnen worden, na tijden waarin ze te jong stierven. Ook voorziet Zacharia dat er uit allerlei volken en steden mensen naar Jeruzalem zullen komen, om God te aanbidden. Ze zullen zeggen: ‘Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. In Markus 8 lezen we vervolgens over de genezing van een blinde man. Jezus maakt met speeksel wat modder en doet dat op zijn ogen. Hij stuurt de man naar huis met de waarschuwing: ga het dorp niet in.


Schriftlezingen: Zacharia 8: 4-8 en 20-23 en Markus 8: 22-26.
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

5 September – Ds. Hette Domburg

Op het leesrooster staat een gedeelte uit Deuteronomium 4 waarin de Israëlieten te horen krijgen, dat ze aan hun kinderen moeten doorvertellen wat ze hebben meegemaakt met God, die hen uit Egypte heeft bevrijd en welke leefregels ze hebben ontvangen. Daarvan mogen ze niet afwijken. Daarbij komt een gedeelte uit Markus waarin Jezus met de leerlingen een gesprek voert over wie hij is en wat hem te wachten staat. Ook Jezus wil van zijn weg niet afwijken, hoe moeilijk die ook zal zijn. Petrus wordt streng terechtgewezen als hij Jezus op andere gedachten probeert te brengen…


Schriftlezingen: Deuteronomium 4: 1-2 en 9-20 en Markus 8: 27 t/m Markus 9:1
Ouderling: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

12 September – Ds. Hette Domburg

‘Effata’ klinkt het in de evangelielezing, en dat betekent: ‘word geopend!’ Jezus doorbreekt het dramatische isolement van een niet-Joodse doofstomme, waardoor deze gaat horen en ‘recht’ gaat spreken. In dit verhaal zitten veel verschillende elementen, mooi om daar weer eens bij stil te staan en te ontdekken waar dit ‘Effata’ ons vandaag aanspreekt.


Schriftlezingen: Jesaja 35:1-10 en Marcus 7: 31-37
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

26 September – Ds. Hette Domburg

‘Effata’ klinkt het in de evangelielezing, en dat betekent: ‘word geopend!’ Jezus doorbreekt het dramatische isolement van een niet-Joodse doofstomme, waardoor deze gaat horen en ‘recht’ gaat spreken. In dit verhaal zitten veel verschillende elementen, mooi om daar weer eens bij stil te staan en te ontdekken waar dit ‘Effata’ ons vandaag aanspreekt.


Schriftlezingen: Jesaja 35:1-10 en Marcus 7: 31-37
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen