Previous slide
Next slide

Kerk

Wie zijn wij


Wij zijn een positief ingestelde, actieve Protestantse Gemeente. Gevoed door het Woord van God vormen wij een hechte en open geloofsgemeenschap. Wij willen op een eigentijdse manier groeien in zorg voor elkaar als gemeenteleden, voor de plaatselijke gemeenschap en voor de wereld daaromheen.
Dit mission statement, herkenbaar in ons logo, staat aan de basis van ons beleidsplan waarin verder wordt uitgewerkt hoe wij als kerkenraad het bovenstaande handen en voeten willen geven. Het beleidsplan kunt u vinden op de websiteOnze kerkelijke gemeente heeft een prachtig logo. Het logo verbeeldt een gemeenschap bestaande uit volwassenen en kinderen, die met hun voeten in de Bijbel staan. Een bronzen beeldje dat is afgeleid van ons logo, staat op de liturgische tafel. Ook ziet u de Griekse letters Alfa en Omega: God staat aan het begin en aan het einde.
De gemeente bestaat bij de gratie van het evangelie. Wij vormen een gemeenschap, jong en oud verbonden door ons geloof. Zowel samen als individueel zijn we verantwoordelijk voor het aanbod dat we als kerk bieden.

Diensten

Vervoer
Als u op zondag graag naar onze kerkdiensten komt, maar u bent niet meer in staat om op eigen gelegenheid te komen, dan zorgen wij graag voor vervoer. Een aanvraag hiertoe kan worden gericht aan:
Marjan van Kleef, 026-4432624 marjanvankleef@gmail.com

Na de dienst koffiedrinken
Na elke dienst is er koffie drinken. Even napraten, elkaar ontmoeten en als het mooi weer is, genieten van de buitenlucht en de omgeving want dan drinken we koffie op het veld voor de kerk! Om de kosten van het koffiedrinken na de dienst zo laag mogelijk te houden, staat een ‘koffiepot’ op tafel; een vrijwillige bijdrage daarin is welkom.

De cantorij
De kerk heeft de beschikking over een enthousiaste cantorij, die met veel plezier iedere maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de consistorie van de kerk oefent. Er zijn momenteel ca. 14 leden. Dirigent Michiel Vanhoecke studeert daar bekende en nieuwe liederen in, die ’s zondags in de eredienst ten gehore worden gebracht. Een cantorij verschilt van een koor. Zij ondersteunt de gemeentezang maar laat natuurlijk ook zelfstandig haar geluid horen door de liederen voor te zingen. Bij voorkeur wordt er meerstemmig gezongen.. U bent van harte uitgenodigd de repetities (van begin september tot eind april) eens bij te komen wonen. Nieuwe leden zijn altijd welkom. En dan zult u merken dat samen zingen vaak een bijzondere band schept tussen mensen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Teun Alblas 026-3513175 t.alblas@chello.nl

 

Activiteiten

De Ouderenkring
Elke tweede dinsdag van de maand, te beginnen in september, komt de ouderenkring om 14.30 uur samen in het Dorpshuis met een opening door de predikant waarbij ook enkele liederen worden gezongen. Daarna zijn er spelletjes of is er een andere activiteit. In januari is er de koffietafel als begin van het nieuwe jaar en aan het eind van het seizoen doen we iets gezelligs. U kunt zicht hiervoor opgeven bij Hennie van Hunen 026-3511147 hennievanhunen@gmail.com.

Aanschuifdiner
5x per jaar in september,november,januari,maart en mei, organiseren we een aanschuifdiner op een zondag. De data vind u in de agenda. Het aanschuifdiner is bedoeld voor mensen die regelmatig alleen eten. Een enthousiaste groep kokers zorg iedere keer voor een heerlijk 3-gangen menu vooraf gegaan door een drankje en besloten met een kopje koffie, thee en iets lekkers. U kunt zich voor deze activiteit opgeven bij Henny Beijer tel. 026-4452606. Vergeet u niet uw dieet wensen door te geven. Wij vragen een bijdrage in de kosten van 10 euro. mocht dit bezwaarlijk zijn dan kan daar uiteraard een mouw aan gepast worden.

Sobere maaltijd
De veertig dagen voor Pasen werd al vanaf de vroege kerk een periode van inkeer, bezinning en vasten. In veel Bijbelse verhalen – bijvoorbeeld over de woestijntocht van Israël naar beloofd land en de verzoeking van Jezus in de woestijn – is er sprake van veertig dagen of zelfs jaren van voorbereiding en inkeer. Oorspronkelijk was de Veertigdagentijd een tijd van concentratie, vasten kan daaraan dienstbaar zijn. Vasten als een periode van soberheid kan ook een vorm van solidariteit met de arme, de lijdende zijn en zelfs een protest tegen het onrecht van onderdrukking, oorlog en armoede.In dit kader houden wij in de Veertigdagentijd op een donderdag een sobere maaltijd in het Dorpshuis. Opgave bij Henny Beijer  026-4452606, hw.beyer@chello.nl

 

Kinderkerk

Kinderkerk
Regelmatig, maar zeker in de periode van advent en veertigdagentijd is er voor kinderen van 4-12 jaar kinderkerk in het dorpshuis. Tijdens de kinderkerk wordt er een verhaal verteld en doen we allerlei leuke dingen, Spelletjes, een speurtocht en knutselen bijvoorbeeld. Soms krijgen we bezoek van een gast met een bijzonder verhaal. We beginnen meestal in de kerk en gaan van daaruit naar onze eigen ruimte alle kinderen zijn welkom, je mag dus ook je vriendje en vriendinnetje meenemen. In de week voor dat er kinderkerk is sturen we altijd een mailtje naar de kinderen (of hun ouders) met een uitnodiging. Krijg je zulke mailtjes nog niet maar zou je dat wel willen? Geef je email adres dan door aan gerdavanhunen@hotmail.com.

Kinderactiviteiten
Al jaren verzorgen de samenwerkende kerken van Arnhem Noord de Oecumenische kindercatechese voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Er is een tweejaarlijks programma waarin we met deze groep vier maal per jaar op excursie gaan op woensdagmiddagen.
Deelname is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk. De kinderen uit groep 7 en 8 die in ons bestand staan, krijgen een persoonlijke uitnodiging via de mail.

 

Mijn kerk

Mijn kerk
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, Een markant gebouw, Een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of Je nu lid bent of niet.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook  missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk en wordt jaarlijks in januari gehouden. Alle belijdende- en doopleden worden hiervoor aangeschreven, maar ook bijdragen van niet-leden zijn van harte welkom

Solidariteitskas
Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.
Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten! De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.