4 September – Ds. Susanne van der Sluijs

De profeet Jeremia leefde in woelige tijden. Hij vertelde de mensen dingen die niet in goede aarde vielen, maar die wel zijn uitgekomen. Velen kwamen in Babel te zitten en onthutst over hun situatie moesten ze iets zien te maken van hun nieuwe leven. Hoe houd je hoop als om je heen van alles gebeurt, hoe blijf je naar de ander omkijken, bij Wie vind je je vertrouwen? Ons leven, de situatie in de wereld, voelt ook wel eens als Babel. Wat kan dit verhaal ons leren om moed te blijven houden, om te leven zoals God ons leven bedoeld heeft, om als gemeente het nieuwe seizoen in te gaan. Jeremia biedt namens God vergezichten. Hij leert de mensen weer dromen te dromen en hij geeft hun een opdracht mee:

Zoek God, want hij laat zich vinden en bid voor de bloei van de stad.


Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

28 Augustus – Aalmoezenier Pieter Visschers

Het is 28 augustus en het hoogseizoen zit er bijna op. Wat hebben we weer ons best gedaan om overal met onze neus vooraan te staan. Op Schiphol, op de camping of bij een concert. We hebben ‘recht’ op een goede plaats; zeker na die corona-ellende van de laatste jaren. U kent dat gevoel wel, je zou maar eens de laatste zijn. In hedendaags taalgebruik; de ‘Fear of Missing Out’ (FOMO). Of wel; bang zijn om iets tekort te komen. Dat wordt ellebogenwerk dus. Volgens het evangelie van deze zondag is de beste plaats echter … achteraan. Geen up-grade maar een down-grade stelt Jezus voor. Wat is dit nu weer?! Over de keuze voor de ‘verkeerde kant’ als oplossing voor onze wereldproblemen komt aalmoezenier Pieter Visschers preken. U bent van harte uitgenodigd.


Evangelietekst: Lucas 14, 1. 7-14
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

14 Augustus – Ds. Margreet de Bree

Op deze zondag vind ik het fijn om stil te staan bij één van de mooiste gedichten uit de Bijbel en misschien ook wel de wereldliteratuur. Het is een lied van Paulus over de liefde. En wat is dan liefde? In de loop van de tijd zijn er vele boeken over geschreven. Ook op internet vind je vele items hierover. Toen ik op Google keek naar het aantal websites over de liefde, werden er meer dan 66 miljoen aangegeven. Ondanks dat er zoveel over geschreven is, blijft liefde toch iets ongrijpbaars. Misschien dat mensen er daarom steeds weer op hun eigen manier woorden aan proberen te geven. Zo’n 2.000 jaar geleden schreef Paulus zijn gedicht over de liefde aan de mensen in Korinthe, Griekenland. Hij wilde hen iets meegeven. Maar wat wilde hij meegeven? En wat voor plaatje of beeld had hij bij de liefde? En wat kan dit voor ons betekenen?


Lezing: 1 Korinthiërs 13
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

7 Augustus – Ds. Wim van der Kooij

Ja, 15 juni was de deadline voor de kopij van het juli/aug. nr. van De Kerkklok. En waar ga ik het dan zondagmorgen 7 augustus over hebben in De Dorpskerk? Ik zou het op dit moment niet weten. Natuurlijk zou ik gewoon het Leesrooster van De Raad van Kerken kunnen volgen, zoals veel collega’s dat doen. Maar eerlijk gezegd is zoiets voor mij een bijna onmogelijke opgave. Heb dat wel eens geprobeerd, maar dan loop ik meestal vast. Eigenlijk kan ik alleen maar preken over iets dat mij rond de weken van de betreffende zondag aanspreekt en waar ik een aansluiting vind bij de actualiteit van dat moment. En in de tussentijd van nu tot 7 augustus heb ik ook nog 3 beurten in kerken in het westen van het land. Dus voor de 7e augustus zou ik zeggen: kom gewoon naar de Dorpskerk en waar het over gaat zal een verrassing zijn voor u en daarvoor ook al voor mijzelf.


Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen