17 november – ds A. van Veen

orde van dienst 17 november 2019 Schaarsbergen

Orgelspel (we worden stil)

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

Openingslied 214 : 1, 5, 6 en 7 (staande)

Bemoediging en groet (gesproken of gezongen, staande)

Lied van de zondag psalm 92: 1 en 2

Gebed

Lied 274

Eerste lezing Exodus 3: 1-15 (Aletta Knegtering)

lied 319: 1, 2, 5 en 7

Tweede lezing Lucas 20: 27-38

Muziek

Overweging

Moment van stilte,  lied 760

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden  beantwoord met  acclamatie 368j

Inzameling van de gaven

 

Slotlied 767: 1, 3, 4 en7 (staande)

Zegen gesproken (dan beantwoord met gezongen amen, amen amen) of gezongen

 

10 november ds W Hartogsveld

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 10 NOVEMBER

ACHTSE ZONDAG VAN DE HERFST

 Schaarsbergen

 

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen, aansteken van de kaarsen

Openingslied: 107: 1

Openingstekst

V: Onze hulp is in de Naam van God

A: IK-ZAL-ER-ZIJN-VOOR-JOU IS DIE NAAM
V: Belofte en opdracht aan ons leven

A: DAT ZAL UITEINDELIJK VREDE MAKEN

V: Voor alles en ieder

A: AMEN

 

We zingen 107: 4

Gebed

We zingen: 303:1 (tweemaal)

Eerste lezing: Jesaja 1:18-26

We zingen 831: 1, 2, 6 en 9

Pianospel

Tweede lezing Lucas 19:41-48

We zingen 187

Overdenking

Orgelspel

We zingen ‘Maak heel mijn leven tot een lied’ (Sytze de Vries)

In wie ik ben, in wat ik doe,

in al mijn gaan en staan

klinkt zo de lof aan U, mijn  God,

en wordt uw wil gedaan.

 

Vul mij daarom met diepe dank

tot heel mijn leven zingt

van U en van uw liefde voor

wie klein is en gering.

 

Dan geef ik U, in wie ik ben,

de eer mijn leven lang

en bloeit uit alles wat ik doe

een altijd nieuw gezang.

 

En zelfs in pijn en in verdriet

wordt nog het lied gehoord.

Waar ook mijn weg zich wendt of keert

plant zich de echo voort.

 

Nooit zal mijn leven, dag en nacht

dan zonder zegen zijn.

Bij elke voetstap die ik zet

bent U zelf het refrein!

 

Gebeden met gezongen acclamatie 367k

Collecte

Slotlied 841: 1, 2 en 4

Wegzending en zegen met gezongen Amen

3 november ds H. Domburg

 

Zondag 3 november 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Oefenen van ‘Rea mo leboha’ met William en Sandile

Mededelingen

Stilte

 

We zingen lied 216: 1, 2 en 3 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

Onder het zingen komen de kinderen binnen. Na het lied steken kinderen de kaarsen aan.

 

Groet en bemoediging

 

De liefde van God

en de vrede van Christus,

voor u, voor jou.

 

Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen.

 

Drempelgebed

 

Als Kyriëgebed zingen we samen met Nicole lied 915: 1 en 2 ‘Nobody knows the trouble I’ve seen’

 

Voor groot en klein – waar het over gaat vandaag

 

1e lezing Genesis 12: 1-8

 

Nicole zingt ‘Blackbird’ (van Paul McCartney)

 

2e lezing Lucas 19: 1-10

 

We zingen lied 186: 1, 3 en 4 ‘Er is geen plaats’

 

Overdenking

 

Nicole zingt ‘All my trials’  (van Joan Baez)

 

Presentatie van het najaarsproject ‘Zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal’

door Rini Storm en Nina Visscher

 

Inzameling van de gaven

  1. Voor Hoeve Klein Mariëndaal, Najaarsproject
  2. Voor de kerk
  3. Bij de uitgang voor onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We zingen met William en Sandile ‘Rea mo leboha’ (We danken de almachtige God)

 

Rea mo leboha (3x)

Modimo wa rona

 

Siyaku dumisa (x3)

Nkosi ya Makhosi

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

 

Zegen

 

Gezongen ‘Amen’

 

Na de dienst mogen de kinderen met Henny Roelofsen graan zaaien naast de kerk!!

feedback_mix.png